Saimniecība piedāvā ekskursijas pa saimniecību. Lai apmeklētājs gūtu priekšstatu, kā tiek organizēta lopkopība – gan piena, gan gaļas lopiem, vedam ekskursijās gan uz ganībām, gan uz lopu mītnēm.

Gaļas lopi ganās plašās ganībās, kur zīdītājgovis no pavasara līdz rudenim ir kopā ar saviem teliņiem. Savukārt piena teliņiem ir katram sava mājiņa, kur par tiem rūpējas jaunlopu kopēji.

Lai veiksmīgi apsaimniekotu zīdītājgovis, būtiski ir nodrošināt dzīvniekiem labus turēšanas apstākļus. Ganības tiek atjaunotas, un tiek apgūtas ar krūmiem aizaugušās platības, kuras pēc attīrīšanas tiek iekoptas un tajās turpmāk ganīsies gaļas lopi.

Bieži pilsētas bērni un ne tikai bērni, nemaz nav redzējuši mazu teliņu, vai, piemēram, govju slaukšanas procesu. Pēc vēlmēm tad arī visu parādām un izstāstām.

Pavadītais laiks ārā un redzētais parasti rezultējas ar labu noskaņojumu un pozitīvām emocijām.