• Darbs 2×12 slaukšanas zālē, ar automātisko ķekaru noņemšanu.
  • Darbs maiņās
  • Darba samaksa no 8 līdz 12€ stundā, mēnesī 2100 € bruto
  • Nodrošina ar dzīvesvietu

Pretendentiem zvanīt uz tālruni 29263853 vai rakstīt uz e-pasta adresi: vilnisstencelis@inbox.lv

PRASMES

Izglītības līmenis: Pamatizglītība
880 – 2100 EUR
BRŪZILAS AV, SIA
LATVIJA, Bruzilas, Kursīšu pag., Saldus nov.
Maiņu darbs

Nepieciešamās prasmes

Pārzināt lauksaimniecības dzīvnieku un teļu līdz sešu mēnešu vecumam labturības prasības. Pārzināt piemērotākos jaunlopu barošanas paņēmienus, lopbarības līdzekļus un piedevas dzīvnieku ēdināšanai. Izpratne par jaunlopu, liellopu anatomiju, fizioloģiju.

Galvenie amata pienākumi

Jaunlopu dzirdināšana, barošana.
Jaunlopu sprostu, guļvietu, stāvvietu tīrīšana.
Barošanas, dzirdināšanas, dzirdināmo trauku mazgāšana.
Uzraudzīt jaunlopu veselības stāvokli.  Pakaišu kaisīšana.
Krotāliju iestiprināšana.
Grūsno govju uzraudzība tās atnešanās laikā.
Jaundzimušo teļu pirmreizējā veselības stāvokļa pārbaude.
Pirms un pēc dzemdību palīdzības sniegšana govij un teliņam.
Dokumentēt ziņas par piedzimušajiem, kritušajiem jaunlopiem un citu nepieciešamo informāciju.

Darba alga

Samaksa pēc nostrādātajām stundām.
Pamatlikme – 8-.00-12.00 EUR/h
Ziemā alga no 1500 EUR Brutto.
Maiņu darbs.
Nodrošinām ar dzīvesvietu.
Pieteikties, zvanot vai rakstot Lazdai Sarmītei
Tel. 27037785
e-pasts: lazdasarmite@inbox.lv