You are currently viewing Brūzilu Liellops dodas vizītē pie sadarbības partnera Īrijā

Brūzilu Liellops dodas vizītē pie sadarbības partnera Īrijā

Šobrīd palikušas labas atmiņas par aizvadīto pieredzes braucienu uz Īriju pie Brūzilu Liellops sadarbības partnera Dunmasc Genetics 

No idejas līdz braucienam nepagāja ilgs laiks. Apzinot iespējas, ļoti atsaucīgi bija Latvijas Liellops kooperatīva zemnieki, kur paši esam līdzīpašnieki un vieni no dibinātājiem. Ar kooperatīva biedriem kopā arī braucām pieredzes apmaiņā.

Daži no secinājumiem un atziņām.

Senas tradīcijas un laba kooperācija ar kaimiņiem. Pamatganāmpulks Briti frīzu piena govs x Limuzīnas. F1 paudzes govis lecina ar ŠA bulli, kuram viegla atnešanās un augsti dzīvsvara pieaugumi.

Secinājums. Mērķtiecīgi veidots krustojums

Nobarošana ar TMR. Augsts koncentrātu, kukurūzas skābbarības īpatsvars. Precīza barības deva. Intensīva nobarošana 1.7-1.9 kg/diennakts dzīvsvara pieaugums.

Secinājums. Skrupulozs aprēķins un pārliecība, ka dara pareizi.

Aberdinangus@Hereford saimniecībā izteikti mierīga rakstura dzīvnieki. Saimnieku goda lieta piedalīties izstādēs. Atsevišķiem jaunbuļļiem kontrolnobarošanas stacijā diennakts pieaugums.

Secinājums. Igauņi mūs apsteiguši ,ievedot vaislas materiālu. Mums jāturpina ar daudzsološu biomateriālu un embrijiem.

Aberdinangus bullis Drumcrow Joker. Leģenda. Šobrīd 11 gadi un atrodas pensijā. Saimniecībā redzami daudzsološi buļļi ar labu diennakts dzīvmasas pieaugumu.

Secinājums.Mērķtiecīgs ciltsdarbs attaisnojas. Balvā Drumcrow Joker.

Limuzīnu saimniecība jau 9 gadus strādā tikai ar toliem dzīvniekiem. Ļoti daudzi izcili dzīvnieki, bet daži tikai labas kvalitātes.

Secinājums.Izvēloties vaislinieku nevajag noteikt kā pirmo svarīgāko pazīmi tols. Kombinējot ar ragainiem būs vieglāk saglabāt škirnes tipu,muskuļojumu utt., jo tolainība ir dominanta pazīme.